طبیب طبیبان

38 عضو

طب اسلامی گنجینه با ارزشی است که در طول سالیان متمادی در خاک مدفون بوده است و امروزه با تلاش اساتیدی چون آیت الله تبریزیان، دکتر خیراندیش و دیگر عزیزان احیا شده است.
@tabibtabiban1

www.tabibtabiban.com

مشاهده کانال