کانال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی تبریز

336 عضو

کانال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی تبریز
در پیام رسان ملی سروش جهت اطلاع رسانی اخبار داخلی سازمان راه اندازی شد.

مشاهده کانال