مسابقه کتابخوانی «تدبر؛ زندگی»

623 عضو

در این کانال، اخبار و اطلاعیه های مربوط به مسابقه کتابخوانی منتشر میشود.
جهت ارسال پیام میتوانید پیامهای خود را در بخش تعاملی همین کانال درج بفرمایید.
در صورت نیاز به ارتباط با پشتیبانی مسابقه، میتوانید از طریق همین کانال، پیام خود را ارسال نمایید.

مشاهده کانال