💯تکواندو ۲۰۲۱ 💯

934 عضو

بسم الله الرحمن الرحیم
کانال تکواندو💯💯
برای دوستان تکواندوکار💥
فرم_کیوروگی_هامادانگ_کلیپ های مبارزه✊✊
و..حتی دفاع شخصی💪💪💪
اخبار لیگ وتیم ملی تکواندو
تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران

مشاهده کانال