تأمین نیوز

99 عضو

حوزه فعالیت: انتشار اخبار تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اقتصادی، اجتماعی و ورزشی. نشانی وب کاه تامین نیوز: www.taminnews.ir و www.tamin.news عضویت در کانال: http://sapp.ir/taminnews

مشاهده کانال