تنها علاج

280 عضو

زیر خیمه امام حسین (علیه السلام)
مجالی برای اندیشیدن و نوشیدن از معارف حسینی
ما از تو به غیر تو نداریم تمنا
حلوا به کسی ده که محبت نچشیده ست
ادمین:
@tanhaelaj_admin

مشاهده کانال