کانال رسمی انجمن صنفی

3 عضو

انجمن صنفی روان‌شناسان و مشاوران اعتیاد استان تهران
Tehran Addiction Psychologists and Counselors Association
Website: tapca.ir
Email: tapca@yahoo.com
☎️ 02188556312 - 14
📠 02188556315
sms: 5000248725
instagram.com/tapca.iran

مشاهده کانال