طب اسلامی )نظرات آیت الله تبریزیان(

80,279 عضو

برای آشنایی با طب اسلامی به کانال زیر بپیوندید. در این کانال نظرات آیت.الله.تبریزیان در زمینه طب اسلامی قرار میگیرد.
مشاوره طبی و ارسال دارو : sapp.ir/is_teb

مشاهده کانال