🍂🌺 طب بوعلی سینا 🌺🍂

114,731 عضو

✍بزرگترین کانال#طب_سنتی_اسلامی_ایرانی 🌺🍃
🍯بازگشت به #درمانهای_طبیعی👉📚
#اصلاح_سبک_زندگی ✨(مجربات آیت الله ضیایی.حکیم خیراندیش و دیگر اساتید؛ ...) 🎥
1396/2/14

مشاهده کانال