کانال خبری دانشکده فنی شهید رجایی کاشان

923 عضو

اطلاع از آخرین اخبار و اطلاعیه های دانشکده
آدرس :کاشان-بلوار قطب راوندی -دانشکده فنی وحرفه ای پسران کاشان (شهید رجایی)
کد پستی :87316/41167
تلفن تماس :03155511010
نمابر :03155511020

مشاهده کانال