طیف الکترونیک ایرانیان

5 عضو

ولیدکننده تجهیزات LED نورپردازی نما همچون والواشر , پروژکتور , استخری , دفنی ، جتلایت , خیابانی .
سایت :
www.teifelec.com
تلفن :
09124053363-09392053363
09105882620-02144229618
02634715443

مشاهده کانال