مرکز آموزش علمی کاربردی بانک تجارت

269 عضو

مرکز آموزش علمی کاربردی بانک تجارت
آدرس: تهران ضلع شرقی میدان امام خمینی ، ساختمان بانک تجارت
تلفن: ۳۳۹۶۱۹۰۷-۰۲۱
سروش: tejarat_uast@
تارنما: www.tejarat-uast.ir

مشاهده کانال