تلسمیک - Telesmic

92 عضو

🔬پایگاه علمی فرهنگی تلسمیک🔭
♨ارائه مطالب علمی، نجوم، پزشکی، آموزشی، تاریخی، مذهبی، فرهنگی، آی‌تی و... بصورت متن، عکس و ویدئو
🌐تارنما:
👉 www.Telesmic.ir
⭕تبلیغات:
👉 @Fakhroddin_Nouri
🔘اینستاگرام:
👉 instagram.com/_u/Telesmic
🔘تلگرام:
👉 t.me/Telesmic

مشاهده کانال