تقام الفرایض با هدف احیای اصل هشتم قانون اساسی و‌ مطالبه مطالبات حضرت آقا از مسئولین بدون ورود به بازی های سیاسی وحزب بازی

433 عضو

دفتر مرکزی تشکل مردم نهاد آتش به اختیار
انتشار تمامی مطالب این کانال با ذکر منبع مجاز میباشد

مشاهده کانال