ترکمن رادیوسی

505 عضو

ترکمن رادیوسینینگ کانالینه، ترکمن ادبیاتینه و مدنیتینه،رادیونینگ ایشگارلرینه،رادیودن یایلیمه بریلیان گپلاشیکلره دگشلی مغلومات لار یوکلنر.آغضالارهم توپاره دگیشلی مغلومات لارنی ادمین نگ ارکینده قویوپ باشارلار 01731162170☎️300001449📩

مشاهده کانال