ترکمن رادیوسی

385 عضو

ترکمن رادیوسینینگ کانالینه، ترکمن ادبیاتینه و مدنیتینه،رادیونینگ ایشگارلرینه،رادیودن یایلیمه بریلیان گپلاشیکلره دگشلی مغلومات لار یوکلنر.
آغضالارهم توپاره دگیشلی مغلومات لارنی ادمین نگ ارکینده قویوپ باشارلار
01731162170☎️
300001449📩

مشاهده کانال