فرستنده های تلویزیونی و اف ام صداوسیمای اصفهان

387 عضو

جهت هر گونه اطلاع رسانی خرابی شبکه های تلویزیونی و رادیو یی اف ام و تبادل نظر در این مورد در استان اصفهان می توانید به مرجع اصلی تعمیرات فرستنده ها به آی دی زیر پیام ارسال فرمایید:
@tvfmesf

مشاهده کانال