صدا و سیمای مرکز همدان

1,285 عضو

کانال رسمی صدا و سیمای مرکز همدان
این کانال تعاملی است و مخاطبین از طریق همین کانال می توانند با مدیران مربوطه در ارتباط باشند

مشاهده کانال