فنی و حرفه ای شماره سه تبریز

764 عضو

مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 3 تبریز مجری آموزش دوره های تخصصی و پیشرفته high tech.
تبریز رجائی شهر بلوار دکتر حسابی میدان دکتر حسابی ورودی ویلا شهر جنب مرکز علمی کاربردی بازرگانی تبریز
041-33826935-6

مشاهده کانال