پژوهش دانشگاه جامع علمی کاربردی استان قم

581 عضو

1 ارتباط با ادمین کانال @uast.qom.pjadmin
2صندوق پیامکی 09908149543
3آدرس سایت دانشگاه qo.uast.ac.ir
4 آدرس دانشگاه : پردیسان بلوار دانشگاه بعد از میدان علوم
5 شماره تلفن دفتر کلینیک مشاوره شغلی و کارآفرینی 32817517
6ساعت کاری دفتر 8 الی 13.30
7شماره تلفن های دانشگاه 328175

مشاهده کانال