مرکز علمی_کاربردی زائر(شفیعه)

579 عضو

✏ خیابان دورشهر(شهیدفاطمی)-کوچه شماره یک-ساختمان شفیعه
.
.
.
🔴پل های ارتباطی🔰
📞37833302
📞37833303
@seastar
@Ali.Faghih

مشاهده کانال