ناجیان زندگی بخش- اداره کل انتقال خون آذربایجان غربی

12 عضو

این کانال انتقال خون آذربایجان غربی با هدف برقراری ارتباط نزدیک جهت دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات در جهت ارتقاء فرآیند های کاری انتقال خون راه اندازی شده است. شماره تماس: 04433442111 آدرس وب سایت: urm.ibto.ir

مشاهده کانال