دفتر نهاد رهبری دانشگاه ‌محقق ‌اردبیلی

454 عضو


کانال ‌اطلاع ‌رسانی دفتر ‌نهاد ‌نمایندگی ‌مقام ‌معظم رهبری در‌ دانشگاه ‌محقق اردبیلی
🔸لینک کانال:
@uma_nahad_ir
🔸وبسایت:
www.uma.nahad.ir
🔎ارتباط با ادمین کانال📍 @zarei_admin92 آدرس کانال ما در ایتا: https://eitaa.com/uma_nahad_ir

مشاهده کانال