دانشگاه سمنان

784 عضو

کانال رسمی روابط عمومی دانشگاه سمنان
www.semnan.ac.ir
تلفن روابط عمومى دانشگاه: 33654128-023
سامانه پيامكى: 30002314
ارسال مطالب: 👇
https://sapp.ir/unisemnanadmin
کانال ایتا👇
https://eitaa.com/unisemnan

مشاهده کانال