نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ارومیه

219 عضو

اخبار، اطلاعیه ها، برنامه ها و گزارش های نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ارومیه را از این رسانه دنبال کنید.
website: www.urmianahad.ir
admin: @nahad_admin

مشاهده کانال