رسانه والفجر

132 عضو

جمعی از جوانان انقلابی و مسجدی
ساخت کلیپ،موشن گرافی و مستند
فیلمبرداری و صدا برداری
ساخت تیزر و...
شماره تماس :
۰۹۱۵۶۴۶۰۲۸۰(لطفی)
051_38781177(مشهد)
کانال و سایت وابسته :
@qorankade
www.qorankade.ir

مشاهده کانال