پایگاه فقه حکومتی وسائل

487 عضو

پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی "وسائل"
🔵دسترسی به تازه ترین مباحث فقه حکومتی
Vasael.ir
◀️دروس خارج فقه حکومتی؛
◀️نشست های علمی؛
◀️مصاحبه با فضلا و اندیشمندان حوزوی؛
◀️یادداشت و مقاله.
📞 025-37748301انال (اختیاری)

مشاهده کانال