کانال جامع اطلاع رسانی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی

1,096 عضو

تلفن دفتر روابط عمومی : ۰۴۴۳۳۴۴۶۷۰۷
سامانه پیامکی : ۳۰۰۰۸۱۵۹۹
سایت : www.waepd.ir
ارتباط با ادمین:
@ak_hasanbagloo
@kobrajavadi

مشاهده کانال