کانال جامع اطلاع رسانی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی

1,088 عضو

تلفن دفتر روابط عمومی : ۰۴۴۳۳۴۴۶۷۰۷
سامانه پیامکی : ۳۰۰۰۸۱۵۹۹
سایت : www.waepd.ir
ارتباط با آدمین:
@ak_hasanbagloo
@davood.salehnamadi
@kobrajavadi
@rashidi1361

مشاهده کانال