هیئت مکتب الزهراء(س) دارالعباده یزد

344 عضو

🌐پیامرسان:
t.me/yaomah_com
eitaa.com/yaomah_com
Sapp.ir/yaomah_com
🌐اینستاگرام:
instagram.com/yaomah_com
🌐سایت خیمه گاه:
kheimegah.com/yaomah_com
🎥آپارات:
Aparat.com/yaomah_com
🔰ارتباط با مدیر:
@maktabozzahrayazd
روابط عمومی: 09103802070

مشاهده کانال