یاران خراسانی

1,450 عضو

امام خامنه ای:
ما اگر بخواهیم در مقابل جبهه دشمن کار کنیم،
باید تنوع، ابتکار، انگیزه و برنامه داشته باشیم،
کارمان هدایت شده باشد و این نمیشود،
مگر با "تشکیل جبهه"..
ستاد مردمی جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی خراسان رضوی
ارتباط با ادمین:
@jfarhangi8

مشاهده کانال