یک آیه در روز

1,141 عضو

به عنوان یک مسلمان، لازم نیست که روزی حداقل در یک آیه قرآن تدبر کنیم؟!http://sapp.ir/yekaye.irسایت:http://yekaye.irنویسنده کانال: حسین سوزنچی@hsouzanchiتوضیحات درباره کانالhttp://yekaye.ir/about-us/

مشاهده کانال