آموزش و فرهنگ حج و زیارت

4,648 عضو

کانال رسمی آموزش زائران حج
ارائه پیام ها و نکات آموزشی به زائران حج و زیارت
مدیریت آموزش بعثه مقام معظم رهبری

مشاهده کانال