گروه فرهنگی شهدایی زهیر

195 عضو

این کانال وابسته به گروه فرهنگی شهدایی زَهیر جهت نشر فعالیت ها و همچنین معرفی شهدای شهرستان کاشان می باشد.
پایگاه اینترنتی:
www.zahir1700.ir
ارتباط با ادمین:
@zahir_1700

مشاهده کانال