پارک علم و فناوری استان زنجان

38 عضو

پارک استان زنجان به توسعه کار آفرینی می اندیشد.
لطفا نظرات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید:
آدرس ایمیل
info@zstp.ir

مشاهده کانال