ذِکرهایِ گِره گُشا

89,575 عضو

به خدا نگو مشکل بزرگی دارم،به مشکلات بگوخدای بزرگی دارم💪بیا و با خدا حرف بزن🍒دعای افزایش رزق و روزی💵 دعای گشایش بخت و ازدواج ❤️دعای فرزنددار شدن 💏دعای پسردار شدن👶دعای ترس و اضطراب😮دعای سریع الاجابه⭐
کپی⛔
شروع کانال۲۸شهریور۹۶

مشاهده کانال