زندگی به سبک رضوی

2,905 عضو

در این طرح خدمات آموزشی مشاوره ای و حمایتی ویژه نو مزدوجین جوان ، زائر و مجاور در سراسر کشور توسط مرکز اموربانوان و خانواده آستان قدس رضوی ارائه می شود.
تلفن: 05138008
ارتباط با ادمین کانال
https://sapp.ir/Zendegi_sabk_razavi

مشاهده کانال